Bestyrelsesmøde 25. september 2019

VANLØSEHØJ HAVEBY

Grundejerforening af 1921

Dagsorden til bestyrelsesmødet 25. september 2019 kl. 19:30

Mødet holdes hos Anne-Grethe, Kongsdalsvej 56


  1. Valg af referent
  2. Orientering / Status på situation siden sidste møde (Formand)
  3. Status på økonomi (Kasserer)
  4. Status på veje og kloakker (igangværende opgaver - Vejudvalget)
  5. Klimaprojekt
  6. Grønne områder
  7. Overførsel af medlemskartotek til ny platform/udbyder (Kasserer)
  8. Hjertestarter
  9. Status på hjemmeside & mail
  10. Eventuelt  VANLØSEHØJ HAVEBY

Grundejerforening af 1921