Bestyrelsesmøde 9. juni 2010

Dagsorden til bestyrelsesmødet 9. juni 2010 kl. 19:30

Mødet holdes hos Anne-Grete, Egholmvej 56


1. Godkendelse af referat fra mødet 21. april 2010

2. Nyt fra formanden.

3. Økonomi

  • Status
  • Ansvarsforsikring

4. Veje og andre aktiviteter

5. Eventuelt


Referat

Til stede: Anne-Grethe, Steen T, Steen E, Klaus, Christina, Henrik


1. (Sidste referat) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. (Nyt fra formanden) Intet.

3. (Økonomi) Kontingenter kommer ind, ellers ikke noget nyt. Ingen større udgifter - der har været en mindre reparation af den ene trailer.

Kloak ved trekant/Slotsherrensvej er repareret.

Bank har opsagt vores opsparing, med mindre vi binder dem lidt længere. Ved 3 mdrs opsigelse får vi en lidt højere rente. Pt 0,25%. Besluttet at sætte "et passende beløb" på 3 mdrs opsigelse.

Ansvarsforsikring: Intet modtaget.

4. (Veje) Der er konstateret to store lunker, Kbh.Kommune kontaktet. De sender en kameravogn ud, har checket dem. Et stort hul i den ene kloakledning ved Birkholmvej/Alekistevej - kommunen ordner det i morgen. Den anden er der dels noget i kloakken (kommunens ansvar), og dels et problem med en brønd (GF). Klaus aftaler med kommunen om at det hele udbedres når de graver op til kloakken.

Vi har opsnuset at det er kommunen der skal lægge nye skærver når de laver forskellige arbejder, og der er nogle steder som de nu tager fat på efter kloak, el osv.

Klaus er ved at få pris på at lægge nye skærver på alle vejene. Der er mange revner, som vil blive fikset.

Der er nogle huller ved udkøørsel fra Nøragervej til Ålekistevej.

Rendestene er fejet, men der er kommet meget siden. Udgift 3.000 kr.

5. (Eventuelt) Legeplads-Johnny har spurgt om vi vil hjælpe med at skrive en mail til hans chef, borgmesteren osv - han kan ikke komme igennem. Sandkassen trænger til vedligehold, men der sker intet. Generelt forfalder det hele, både legeredskaber, bygning og beplantning. Henrik vil kigge på et skrive noget, evt. som indlæg i lokalavisen.

Henrik skriver udkast til brev til erhversdrivende hvor vi beder om at de bekræfter at der ikke er erhvervsdrift fra ejendommen. Kommer med udkast til liste over hvem der skal have det. Vi sender det til dem, og ser så på hvem der skal sendes videre til kommunen.