Eksterne kontakter

Offentligt

 • CVR nummer 1907 5532


Håndværkere og firmaer

 • Gartner og snerydning: Klaus Bering, Bellahøjvej 117, 2720 Vanløse. 3811 6660 eller 2042 2819 klaus.bering@tdcadsl.dk
 • Fejning af rendestene, betonklodser, snerydning af veje: P.O.Nielsen, 4497 4318 www.prebenonielsen.dk
 • Rensning af vejbrønde: Spul og Rens Kloakservice: 72 10 00 22 www.spulogrens.dk
 • Reparation af veje, brønde, fortov, kantsten m.m.: Primært Klaus Bering (se under Gartner). Alternativt Bjarne Staal 4095 1965 eller 4676 9220 www.bjarnestaal.dk


Særlige vejting

Diverse


Københavns Kommune


Vej

 • Vej service: Mogens S Nygaard, 8233 4705
 • Reparation af veje/fortov/opkørsler efter opgravning fra fremmede firmaer: Jonas Stræde jonstr@tmf.kk.dk
 • Andre reparationer som er kommunens ansvar: Kurt Nielsen, 3366 3432 eller 2270 6574
 • Center for trafik : trafik@tmf.kk.dk eller telefon 3366 3309.
 • Skybrudssikring: Jeppe Tolstrup jeppe.tolstrup@tmf.kk.dk 2452 9973
 • Giv et praj til Københavns Kommune om vejforhold, affald som flyder,  eller gadelamper der ikke virker: givetpraj.kk.dk


Kloak

 • Kloak nedbrud (ikke vores egne rendestensbrønde): Afløbskontoret att. Karim Karim, 3395 3500


Legepladsen

 • Generelt: Niels Fjord, 2814 9613
 • Græs, hæk, ukrudt: Jan Elverkjær, 3366 3440
 • Snerydning: Park & Natur Poul Tilein, 2526 9304


Bank og Forsikring

 • Arbejdernes Landsbank, Frederikssundsvej 160, Brønshøj: 3848 3031, konto nr. 5331-0247993 (foreningskonto), 5331-0525691 (AL-formueflex) www.al.dk
 • Erhvervs-ansvars forsikring: Codan 3355 5555, police nr 900 143 0367
 • Kriminalitetsforsikring: Codan 3355 5555, police nr 900 143 0359
 • Advokat: Rialto Advokaterne Bjørn Nielsen, 3838 0830 bn@rialtoadvokater.dk