Generalforsamling 31. marts 2020

AFLYST! Ordinær generalforsamling 2020Kære medlemmer


Generalforsamlingen 2020 er aflyst.


2020 har været et på mange måder anderledes år, og det stopper ikke her. På grund af Corona, har vi I bestyrelsen skubbet årets generalforsamling foran os i håbet om, at kunne afvikle den i efteråret. Dette er nu ikke længere en mulighed, og bestyrelsen har enstemmigt vedtaget at aflyse generalforsamlingen 2020.


Aflysningen betyder, at der er udsendt kontingentopkrævning på det i budgettet for 2020 fastsatte beløb, at alle valg til poster og at alle fremsatte forslag behandles ved den næste ordinære generalforsamling.


Vi håber på jeres forståelse, og at se som mange som muligt af jer til generalforsamlingen 2021.


Klimaprojektet er også blevet forsinket på grund af Corona. Den seneste melding er, at Hofor forventer at kunne påbegynde arbejdet til foråret 2021.


Spørgsmål og kommentarer til ovenstående kan rettes til formand Morten Hersoug på tlf: 51824433 eller formand@vanloesehoejhaveby.dk

Pas godt på jer selv og hinanden derude.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

GF Vanløsehøj HavebyMateriale