Baggrundsinfo

FORENINGEN

DOKUMENTER

PRAKTISK

BAGGRUNDSINFO

VIL DU VIDE MERE?

 

Her finder du fx gamle projekter, kort over foreningens område og dokumenter fra tinglysningsbogen.

HISTORISK OM OMRÅDET

UDSTYKNING AF VANLØSEHØJ

 

Området hvor foreningen ligger var oprindelig marker tilhørende gården "Vanløsehøj". På udskiftningskortet fra 1780 er det gårdene "No 6" og "No 7". Selve gården lå i det nordøstlige hjørne af Nørager Plads, nogenlunde mellem huset på legepladsen og den lille grønne firkant øst for legepladsen.

 

Navnet "Vanløsehøj Haveby" tyder på at der tidligere har ligget kolonihaver på området.

 

Vanløsebasen har en kort gennemgang af Vanløses historie, som også indeholder kort fra forskellige tidspunkter.

 

Geodatastyrelsen har alle gamle matrikelkort, hvor man kan se hvordan udstykningen af Vanløse er sket gennem tiden. NB: Man skal søge på "Vandløse" med D.

 

TINGLYSNING

I slutningen af 1800-tallet begynder Vanløse at vokse, og i 1. januar 1901 bliver Vanløse en del af Københavns Kommune. Herefter går man i gang med at udstykke grundene. Omkring 1920 dannes selskabet "A/S Vanløsehøjs Udstykning" som via en Købekontrakt af 18. april 1921 køber området af den daværende ejer Chr. Blyt. Grundene bliver så udstykket og solgt. For at sikre en ensartet bebyggelse bliver der nogenlunde samtidig tinglyst en række servitutter for hvordan husene skal se ud.

Vejnavne

Vejnavnene i foreningen stammer fra forskellige herregårde og storgårde i Danmark. Oplysningerne her stammer fra Vanløse Lokalhistoriske Forening, med enkelte tilføjelser og links til mere information om de enkelte gårde.

 

Billesborgvej: Opkaldt efter herregård ved Strøby Egede i Storstrøms Amt.

 

Birkholmvej: Opkaldt efter herregård i Vestsjællands Amt syd for Holbæk. Herregården Birkholm skiftede navn i 1766 til Løvenborg.

 

Egemarkevej: Opkaldt efter herregård i Vestsjællands Amt.

 

Egholmvej: Opkaldt efter herregård i Horns Herred i Frederiksborg Amt.

 

Eriksholmvej: Opkaldt efter herregård i Vestsjællands Amt.

 

Flinterupvej: Opkaldt efter herregård i Vestsjællands Amt.

 

Fuglagervej: Opkaldt efter gård i Fjenneslev, Storstrøms Amt.

 

Gjorslevvej: Opkaldt efter herregård på Stevns i Storstrøms Amt.

 

Kongsdalsvej: Opkaldt efter herregård ved Mørkøv i Vestsjællands Amt.

 

Lerchenborgvej: Opkaldt efter herregård ved Kalundborg i Vestsjællands Amt

 

Nøragervej og Nørager Plads: Opkaldt efter herregård ved Ruds Vedby, Vestsjællands Amt.

 

Raunstrupvej: Opkaldt efter herregård ved Herlufmagle i Storstrøms Amt. Gården har været i adelsfamilien Daa's eje. Raunstrupvej var oprindelig længere end idag, da den fortsatte mod vest over på den anden side af jernbanen. Da man hævede jernbanen omkring 1930 blev vejen skåret over, og stykket vest for jernbanen skiftede navn til Sandhøjen - på dette stykke har der tidligere ligget en grusgrav, som blev eksproprieret i 1929.

 

Selsøvej: Opkaldt efter herregård i Hornsherred i Frederiksborg Amt.

 

Tybjergvej: Opkaldt efter hovedgård i Storstrøms Amt. Tidligere hed vejen Frederiksdalsvej, men navnet ændredes 1. april 1954 på grund af navnelighed med Frederiksdalsvej i Lyngby.

 

 

De to store veje - Ålekistevej og Slotsherrensvej - har deres egen historie:

 

Slotsherrensvej: Opkaldt efter Slotsherrens bro. Navnet kendes fra et kort over Damhussøen fra 1786, her kaldt Slotsherre Broe. Ifølge overleveringen var navnet en mindelse om slotsherren på Københavns slot, Torben Oxe (1486-1517), der skulle have haft forbindelse med en ladegård i Islev, kaldet Kongens Enghave. Slotsherrensvej er formodentlig oprindelig et stykke af en kongevej, der gik hertil.

 

Ålekistevej: Opkaldt efter Aalekisten. I slusen ved udløbet fra Damhussøen anlagdes meget tidligt en ålekiste, et kasseformet redskab til ålefangst. Tidligere navn var Vanløsevejen, og på et tidspunkt kom der et forslag om, at man kunne kalde hele vejstrækningen fra Roskildevej til Husum for Husumvej, men det modsatte sognerådet sig.

TINGLYSTE SERVITUTTER

Juridisk gyldige udgaver af disse tekster skal hentes i den officielle tingbog. Nedenfor findes afskrifter af dokumenter fra tingbogen, der kan være af interesse for foreningens medlemmer - der gives ikke garanti for rigtigheden af afskriften.