Bestyrelsesmøde 23. august 2011

Dagsorden til bestyrelsesmødet 23. august 2011 kl. 19:30

Mødet holdes hos Klaus, Eriksholmvej


1. Godkendelse af referat fra mødet 11. maj 2011

2. Nyt fra formanden.

3. Økonomi

4. Veje og andre aktiviteter

5. Eventuelt


Referat

Til stede: Klaus, Christina, Henrik, Steen T, Steen E, Jacob, Anne-Grethe Afbud: Ingen


1. (Sidste referat) Referatet blev godkendt, men den sene udsendelse blev kritiseret. Formanden vil bestræbe sig på at sende det ud hurtigere.

2. (Nyt fra formanden) Forslag fra beboer om låse-anordning til trailere. Systemet blev diskuteret, og vi besluttede at anskaffe sådan et system, dog med kode-hængelåse i stedet for nøgle-hængelåse. Der bliver lavet et bestillingssystem på hjemmesiden, så man kan bestille trailer. Systemet sender mail med en kode hvis man skal afbestille, samt den aktuelle kode til låsen. Anne-Mette skal kunne ændre koden.

Låse-anordningen bliver svejset på traileren med en kæde på så de ikke kan blive væk fra traileren.

Trailerne skal males med vores navn, så man kan genkende dem.

3. (Økonomi) Der mangler 5 indbetalinger. Der har været reparation af nogle brønde, men indtil nu ikke de store udgifter.

4. (Veje)

  • Gjorslevvej 16 - defekt vejbrønd.
  • Nøragervej/Ålekistevej - huller i asfalt.
  • Raunstrupvej - fortov v. nr. 7 + overfor efter kloak-reparation. Kommunen skal ordne det.
  • Vi planlægger at feje rendestenene medio oktober.
  • Kastanietræ på trekanten ved Slotsherrensvej skal skiftes.
  • Birkholmvej/Gjorslevvej: Stopskilte mangler.
  • Et par skilte er bukket.

5. (Eventuelt) Kommunen planter et nyt træ på legepladsen - en gang.

Bestyrelsen vil tage en samlet gå-tur rundt i foreningen for at se på veje sammen - som indledning til et bestyrelsesmøde.

Erhverv i foreningen: Henrik rundsender udkast til erhvervs-brev til nok en gang diskussion. Vi beder advokat komme med kommentarer til udkast til erhvervsbrev. Spørgsmålet er om det er fornuftigt af os at udsende sådan et brev, eller om vi skal læne os op ad at kommunen "gør noget". Hvor mange skal vi kontakte - alle? dem med cvr-nummer? eller kun de 4-5 stykker der giver problemer?