Generalforsamling 25. marts 2014

Ordinær generalforsamling 25. marts 2014 kl. 19:30

Generalforsamlingen afholdes i Kulturstationen (tidl. Vanløse Kulturhus), Frode Jacobsens Plads 4, 1. sal - lige ved Vanløse Station. Materiale til generalforsamlingen findes her efterhånden som det bliver klart, og udsendes direkte til medlemmerne i henhold til vedtægterne.


Indkaldelse og dagsorden

Bestyrelsens beretning for 2013

Forslag om højere kontingent i 2014 og 2015, til brug for vejrenovering

Forslag fra Niels Kr. Rasmussen om varetagelse af medlemmernes interesser i forhold til TDC's og DONG's gravearbejder

Bestyrelsens kommentar til forslag fra Niels Kr. Rasmussen

Regnskab 2013 / Budget 2014

Bemærkninger og noter til Regnskab 2013/Budget 2014

Referat af generalforsamling