Hjælp

PROBLEMER MED RENOVATION, EL, VAND, OSV.

Foreningen har ikke noget med de forskellige forsynings-tjenester at gøre, så hvis der er problemer med at få hentet affald eller der ikke er noget vand, må du selv kontakte de ansvarlige.

 

Renovation

Håndteres af Københavns Kommunes affaldskontor. Det er også på den hjemmeside man kan klage over manglende tømning - søg på din adresse, og brug så "Besked til Kommunen" . Bemærk at der ikke hentes renovation 25. december og 1. januar - hvis du skulle have tømt affald disse dage, bliver det gjort senest 2 hverdage derefter. Andre helligdage hentes normalt.

 

Datoer for afhentning af storskrald, papir osv. kan ses på "Nem Affaldsservice" hjemmesiden.

 

Nærmeste genbrugsstation er på Bispeengen 35, 2000 Frederiksberg

 

Containere

Containere til store mængder affald (f.eks. haveaffald) bestilles på "Nem Affaldsservice" hjemmesiden.

 

Bemærk: En container til haveaffald er ikke længere gratis, taksten i 2016 er kr. 1.450,- per gang.

 

El

Håndteres af Ørsted. Hvis strømmen svigter kontaktes deres vagtcentral på telefon 70 26 60 60. TIP: Husk at checke dit eget HFI-relæ og sikringer først. Du kan også checke deres kendte fejl på driftsinformation-siden.

 

Vand og fjernvarme

Håndteres af HOFOR. Hvis der ikke er noget vand i hanen, kan man ringe til Vagtcentralen på telefon 38 88 24 24. Du kan også checke deres kendte fejl på driftsinformation-siden.

 

Kabel-TV

Håndteres af YouSee. Deres Fejlservice kan kontaktes på telefon 70 70 40 40

 

Rotter

Skal anmeldes til Københavns Kommunes Center for Miljø på telefon 33 66 58 17 (dagtid) eller 33 66 25 85 (uden for normal arbejdstid). Man kan også anmelde det online.

 

Giv et praj 

Giv et praj til Københavns Kommune om vejforhold, affald som flyder,  eller gadelamper der ikke virker, ved at bruge "giv et praj" siden.

 

Uheldige parkeringer af DriveNow delebiler

Hvis en DriveNow delebil holder upraktisk, kan man kontakte deres kundeservice på telefon 8025 3222 (døgnåbent).