Bestyrelsesmøde 4. november 2014

Referat af bestyrelsesmøde 4. november 2014

Til stede: Henrik, Steen E, Steen T, Christina, Anne-Grethe, Jacob

Desuden: Bjørn Nielsen (Rialto Advokater) deltog fra kl. 20:30


Underslæbssagen

Henrik og Jacob orienterede om resultatet af den hidtidige gennemgang af kontoudtog og bogføring. Underslæbet er nu på 210.000, og der er stadig en række posteringer som vi mangler at få endelig bekræftelse på. De kan være OK, men vi mangler bankoplysninger for at kunne afgøre det 100%. Formentlig ender vi omkring en kvart million. Videre undersøgelse hæmmes nu af at Danske Bank ikke vil levere oplysninger om hvem der har modtaget betalinger, med mindre det er en politi-undersøgelse.

Der er også nogle PC-indkøb, som ikke figurerer i vores inventarlister som indkøb til foreningen.

Bjørn Nielsen redegjorde for de juridiske forhold, og anbefaler at vi forsøger at få en aftale med ex-kassereren om at betale pengene tilbage. Han er villig til at tage mødet og stå for at udarbejde de nødvendige dokumenter.

Aftalt at Henrik og Jacob laver den endelige opgørelse så snart vi får de sidste kontoudtog fra banken (formentlig i weekend'en) og sender den til Bjørn. Herefter indkalder han til et møde og forelægger sagen for ex-kassereren, som så kan vælge at indgå en aftale. Der gives meget kort frist til at beslutte sig for en aftale eller ej, og tilsvarende kort frist til at indbetale beløbet.

Uanset udfaldet er vi forpligtet til at orientere foreningens medlemmer på en generalforsamling. Henrik har skrevet et udkast til orientering som sendes ud sammen med indkaldelsen. Vi vender det lige med advokat, og afventer den endelige afklaring af hvordan sagen lander.


Bogføring/revision

Aftalt at vi skal have ekstern revision på 2014 regnskabet. Henrik og Jacob tager et møde med Redmark snarest for at få det sat i gang.


Vejbrønd

Kbh. Kommune er i gang med noget kloak på Tybjergvej, men der er også en brønd som vi skal tage os af. Steen E sætter det i gang med Elverdam folkene, så vi kan prøve dem af.