Bestyrelsesmøde 19. august 2020

Dagsorden til bestyrelsesmødet 19. august 2020 kl. 19:30

Mødet holdes hos Jacob, Birkholmvej


  1. Generalforsamlingen
  2. Regnskab 2019
  3. Andet


Referat

Til stede:

Morten, Jacob og Anne
Afbud:

Merete, Anne-Grethe, Claus, Lasse, Anders (og Michael fra vejudvalget)


1. Valg af referent

Anne valgt


2. Generalforsamling

På grund af Corona og den, som følge deraf, begrænsede oplukning af samfundet, er det umiddelbart ikke muligt at afholde årets generalforsamling inden for overskuelig fremtid. På baggrund af det, har en enig bestyrelse valgt at aflyse generalforsamlingen 2020.

Da generalforsamlingen aflyses betyder det følgende:

  • Alle forslag/afstemninger overføres til generalforsamlingen 2021
  • Kontingentet bliver opkrævet ud fra hvad der er blevet budgetteret med for 2020
  • De bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, vil blive i bestyrelsen frem til næste generalforsamling.3. Regnskab 2019

Regnskabet for 2019 er godkendt uden anmærkninger .4. Andet

Claus Grønlund ønsker at udtræde af bestyrelsen og Lasse Poulsen har sagt ja til at indtræde i stedet.