Bestyrelsesmøde 11. maj 2011

Dagsorden til bestyrelsesmødet 11. maj 2011 kl. 19:30

Mødet holdes hos Steen T, Egemarkevej


1. Godkendelse af referat fra mødet 19. januar 2011

2. Nyt fra formanden.

  • Konstituering efter generalforsamlingen
  • Næste års generalforsamling bliver 27/3 2012
  • Datoer for bestyrelsesmøder

3. Økonomi

4. Veje og andre aktiviteter

5. Eventuelt


Referat

Til stede: Klaus, Christina, Henrik, Steen T, Anne-Grethe Afbud: Steen E, Jacob


1. (Sidste referat) Referatet blev godkendt.

2. (Nyt fra formanden)

  • Konstituering: Alle fortsætter på hidtidige poster.
  • Årets bestyrelsesmøder aftalt til 23/8, 25/10 og 18/1.

3. (Økonomi) Girokort på kontingent udsendes næste week-end.

4. (Veje) Københavns Energi har givet os 25.000 kroner til reparation efter den store kloak-reparation på Tybjergvej (for enden af Raunstrupvej).

Kastanietræet på trekanten ved Slotsherrensvej er afgået ved døden - det er blevet afbarket. Vi planter et nyt til efteråret.

5. (Eventuelt) Fælles-spisning for bestyrelsen hos Klaus i løbet af sommeren (blev afholdt 12/8).