Bestyrelsesmøde 9. april 2013

Dagsorden til bestyrelsesmødet 9. april 2013 kl. 19:30

Mødet holdes hos Klaus, Eriksholmvej 13

1. Godkendelse af referat fra mødet 24. januar 2013

2. Nyt fra formanden.

  • Konstituering efter generalforsamlingen: Hvem skal være næstformand (Steen T), sekretær (Henrik), vejudvalg (Klaus og Steen E).
  • Datoer for bestyrelsesmøder i 2013/2014

3. Økonomi

4. Veje og andre aktiviteter

  • Arbejdet med at planlægge renoveringsprojekt til næste generalforsamling

5. Eventuelt


Referat

Til stede: Klaus, Henrik, Steen T, Steen E, Jakob, Anne-Grethe

Afbud: Christina


1. (Sidste referat) Referatet blev godkendt.


2. (Nyt fra formanden) Konstituering aftalt: Alle fortsætter som hidtil, d.v.s.

  • Næstformand: Steen Teglstrup
  • Sekretær: Henrik Størner
  • Vejudvalg: Steen Eriksen / Klaus Klausen

Mødedatoer i 2013: 18/6 hos Anne-Grethe, 29/6 hos Klaus (sommer-komsammen), 24/9 hos Henrik, 26/11 hos Steen T.


3. (Økonomi) Kontingent-opkrævninger udsendes nu som A4-ark med fortrykt girokort fra Danske Bank, det er en del billigere end at få almindelige girokort. Desuden foreslår vi at lave almindelig netbank-overførsel, eller at betale kontant hos Klaus for at spare gebyrer.

Der er indkøbt en ny kopimaskine - det var for dyrt at reparere den gamle.


4. (Veje) Klaus og Steen tager en runde for at se hvordan vejene har det efter vinteren. Der er en del revner som skal ordnes nu - vi tager kontakt til de to leverandører og får en pris.

Udvalg til at lave oplæg til næste generalforsamling: Steen E, Steen T, Klaus, Martin Dyrbye (kontaktes).

Tim filmer vejene så vi har dokumentation inden DONG går i gang med ledningerne.

Klaus har været i kontakt med Københavns Kommune om manglende rydning på Nørager Plads, men de er meget tunge at danse med.


5. (Eventuelt) Intet