Bestyrelsesmøde 23. september 2014

23. september 2014


Mødet holdes hos Christina, Eriksholmvej.


0. Vej-inspektion - vi mødes ud for Klaus og Christina


1. Godkendelse af referat fra mødet 24. juni 2014


2. Nyt fra formanden

 • Advisering om rendestensfejning - "Vinduesviskere er ikke postkasser!"
 • Krav om parkeringsplads på egen grund (beboerhenvendelse, svar fra Københavns Kommune)
 • Nyhedsbrev


3. Veje og andre aktiviteter

 • Ny gadebelysning
 • 1-års gennemgang efter DONG renovering
 • Vejrenovering - Grontmij review, nye tilbud m.m.


4. Økonomi

 • Status på kontingenter, inkasso, regnskab


5. Eventuelt


Referat

Til stede: Klaus, Henrik, Steen T, Steen E, Jakob, Christina, Anne-Grethe


0. (Vejinspektion)

Alle gik med foreningen rundt. Konklusion er at vi ikke skal agere smagsdommere over, hvad der står mellem grundejers have / hæk / stakit, men vi vil ikke acceptere at der vokser planter hen over eller ned i asfalten på fortovet eller på vejbanen.

Hæk skal holdes klippet så der er minimum 1,80 m bredt fortov, og planter (træer) der vokser ud over fortov skal klippes så der er 2,70 m fri højde over fortov. Dette er Københavns Kommunes regler.


1. (Sidste referat)

Referatet blev godkendt.


2. (Nyt fra formanden)

 • Et medlem har beklaget sig over at advisering om vejfejning kom via en seddel sat på bilen under vinduesviskeren. Vi opretter en mailingliste som interesserede kan tilmelde sig, så bruger vi den til at advisere medlemmerne når der sker ting på vejene. Fejning af rendestene, snerydning m.m.
 • Københavns Kommune har meddelt at der skal være parkeringsplads på hver enkelt grund. HS checker med KK center for Byggeri omr. Syd hvad reglerne egentlig siger.
 • Nyhedsbrev: Udkast gennemgået
  • Henrik retter til med note om hunde OG katte.
  • Vejprojekt: Vi har fået vores tilbud gennemgået af en professionel rådgiver, som har anbefalet at vi specificerer et detaljeret projekt og indhenter nye tilbud, som så er fuldt sammenlignelige. Vi regner med at have disse nye tilbud hjemme i løbet af efteråret, og så vælge den endelige leverandør omkring nytår.
  • Lidt tekst om hvordan fortov skal holdes rent, jvf. vej-gennemgangen


3. (Veje)

Vi har haft 1-års gennemgang med DONG, og der er nogle reparationer undervejs. Vi har 5 års reklamationsret, og de har taget en del.

Naboforening har fået vejbump og 30 km begrænsning på 1 vej. Hvordan er det kommet igennem? Jakob prøver at kontakte formanden i den anden forening.

Jakob har læst på reglerne, og der er samme regler for steler, bump og alt muligt andet. Det skal godkendes af Kbh. kommune, og det er grundejeren som har vedligeholdelsesansvar.

Klaus har fået Grontmij til at skrive udkast til udbudsmateriale, så vi kan få sammenlignelige tilbud. Grontmij skal vurdere de endelige tilbud og give os en anbefaling af hvilket tilbud vi skal vælge. Ved udførsel af arbejdet får vi dem til at føre tilsyn.


4. (Økonomi)

3 mangler at betale, 2 betaler 1/10, 3 har fået en afdragsordning. En matrikel har ikke betalt hverken i år eller sidste år - huset står tomt, men er ikke til salg. Vi sender sagen til inkasso.

Har aftalt med Arbejdernes Landsbank at etablere en konto til opbevare penge til vejrenovering. Service meget bedre der, så vi vil flytte bank til nytår.

Vi får beskåret træerne på pladsen ved Birkholmvej.

Der ser ikke ud til at blive nogen problemer med budget.

Overvejer at få forsikring mod hacker-sikring mod angreb på bank. Vi får lige en pris på hvad sådan en forsikring koster.

Jakob har fået tilbud på gartnerarbejde. Lander på ca. 40.000 per år for græsslåning, ukrudsbekæmpelse, beskæring af buske. Vi får lige prisen for at få fejet rendesten og fortov med i tilbuddet, og vurderer så om vi skal sende opgaven til en ekstern leverandør eller beholde den internt i foreningen.


5. (Eventuelt)

Klaus blev spurgt om nogle tal i regnskabet (bestyrelseshonorar, fastelavns-indtægt) som vi ikke rigtig kunne forstå. Jakob bad om at kigge på bilagene.