Generalforsamling 16. marts 2016

Ordinær generalforsamling 16. marts 2016 kl. 19:30

Generalforsamlingen afholdes i Kulturstationen (tidl. Vanløse Kulturhus), Frode Jacobsens Plads 4, 1. sal - lige ved Vanløse Station.

 

Indkaldelse og dagsorden

Bestyrelsens beretning for 2015

Ekstern revisors revisionsprotokol for 2015

Regnskab 2015 / Budget 2016

Forslag fra bestyrelsen om ekstraordinært honorar til Vejudvalget for 2015

 

Hovedpunkter af beslutninger på generalforsamlingen

Regnskabet for 2015 blev godkendt

Bestyrelsens forslag om et ekstraordinært honorar til Vejudvalget på kr. 20.000 blev godkendt

Budget-forslaget blev vedtaget, herunder de foreslåede kontingenter og honorarer. Kontingentet for 2016 er dermed 700 kroner (dog 450 kroner for matrikler på Slotsherrensvej og Ålekistevej)

Kasserer, Vejudvalg og revisionsfirma blev genvalgt

Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Merethe Dahl, Fuglagervej

 

Fuldt referat