Bestyrelsesmøde 21. juni 2017

Bestyrelsesmøde 21. juni 2017

Mødet blev afholdt hos Anne-Grete

Til stede: Henrik, Jacob, Steen, Anne-Grete, Martin Afbud: Claus, Merete, Morten, Drude


Mødet var begæret af Vejudvalget for at fastlægge foreningens politik overfor personer, firmaer, myndigheder osv som forårsager skader på vej og fortov. Baggrunden er at HOFOR har tilkendegivet at de ikke ser det som deres opgave at have ansvar for udbedring af skader efter reparationer - det påhviler de under-entreprenører, der er hyret til opgaven. Vejudvalget mener det er uacceptabelt, da vi i så fald let kan komme ud i at skulle jagte underentreprenører i flere led.

Det er særdeles tvivlsomt om den tolkning "holder i byretten", ud fra hvad der findes om emnet. Blandt andet fremgår det helt klart af såvel Privatvejloven sam Københavns Kommunes retningslininer for gravetilladelser at det påhviler ledningsejeren at udbedre skader efter opgravning.


Vores vedtægter er helt klare i forhold til skader, som vores egne medlemmer forårsager: Udbedring påhviler medlemmet, uanset om det er han/hun selv eller en entreprenør hyret til opgaven. Denne bestemmelse håndhæver vi, senest i Birkholmvej sagen, om nødvendigt også med retsligt krav.


Vejudvalget bad derfor om bestyrelsens tilslutning til at stille HOFOR retsligt til ansvar, på samme måde som vi gør med egne medlemmer - og dermed om nødvendigt tage en retssag for at få afklaret ansvarsfordelingen.


Der var enighed i bestyrelsen om at HOFOR's holdning er uacceptabel, og at vi må stå fast på at juraen også gælder for HOFOR. Det vil være helt tilfældigt hvis vi kender til hvilke underentreprenører HOFOR har brugt i en given sag, og derfor må vi rette vores krav mod ledningsejeren - HOFOR, Vandforsyningen, DONG, TDC eller hvem det nu måtte være. Vejudvalget får derfor bemyndigelse til at bede vores advokat kontakte HOFOR og kræve reparationerne udført.


Mødet afsluttedes ca 21:00