Generalforsamling 24. marts 2009

Ordinær generalforsamling 24. marts 2009 kl. 19:30

 

Indkaldelse og dagsorden

Bestyrelsens beretning

Regnskab 2008 / Budget 2009

Referat af generalforsamlingen