Bestyrelsesmøde 9. november 2010

Dagsorden til bestyrelsesmødet 9. november 2010 kl. 19:30

NB: Mødet flyttet fra 3/11. Mødet holdes hos Henrik, Raunstrupvej 13


1. Godkendelse af referat fra mødet 15. september 2010

2. Nyt fra formanden.

  • Nyhedsbrev - gennemgang af udkast
  • Trafik fra erhverv - gennemgang af udkast til brev

3. Økonomi

4. Veje og andre aktiviteter

5. Eventuelt


Referat

Til stede: Klaus, Christina, Henrik, Steen E Afbud: Steen T, Jakob, Anne-Grethe


1. (Sidste referat) Referatet blev godkendt med en rettelse: De to nævnte reparationer til hver kr. 20.000 er sket på Egholmvej, ikke Birkholmvej.

2. (Nyt fra formanden)

  • Udkast til nyhedsbrev blev diskuteret og rettet til. Vi skal lige have med at der fejes veje, så folk kan prøve at holde bilerne væk den dag. Steen melder tilbage med dato, og Henrik sender endelig udgave til Klaus for distribuering.
  • Udkast til brev ang. erhverv blev diskuteret, herunder om det skal udsendes til udvalgte erhversvirksomheder, eller til alle med adresse indenfor GF område. Konklusion: Vi sender til alle ca. 90 registrerede virksomheder. Tonen skal ændres fra "De" til "Du". Henrik tilretter brev.

3. (Økonomi) Klaus gennemgik status-opgørelse. Vi har brugt mange penge på kloakker i år - ca. 60.000 over budgettet. Ikke kritisk, men der er flere reparationer undervejs.

4. (Veje) Nye problemer med kloak-brønde på Kongsdalsvej, og i krydset Fuglagervej/Tybjergvej.

5. (Eventuelt) Intet.

Næste møde 19. januar hos Klaus.