Generalforsamling 17. marts 2015

VANLØSEHØJ HAVEBY

Grundejerforening af 1921

Ordinær generalforsamling 17. marts 2015 kl. 19:30

Generalforsamlingen afholdes i Kulturstationen (tidl. Vanløse Kulturhus), Frode Jacobsens Plads 4, 1. sal - lige ved Vanløse Station.

 

 

Hovedpunkter af beslutninger på generalforsamlingen

 • Regnskabet for 2014 blev godkendt
 • Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer, herunder ændring af formålsparagraffen, blev vedtaget med en enkelt ændring: Det er fortsat generalforsamlingen, der vælger revisor - også selv om det er en ekstern revisor.
 • Bestyrelsens forslag om at anskaffe en ny trailer blev vedtaget
 • Forslaget om at afskaffe honorarer for tillidshverv blev forkastet
 • De 9 forslag fra tre medlemmer blev forkastet
 • Budget-forslaget blev vedtaget, herunder de foreslåede kontingenter og honorarer
 • Henrik Størner blev genvalgt som formand
 • Steen Eriksen, Claus Grønlund og Helle Bjørnum blev valgt som bestyrelsesmedlemmer
 • Martin Dyrbye blev valgt som suppleant til bestyrelsen
 • Revisionsfirmaet Redmark blev valgt som revisor
 • Jacob Quottrup og Steen Eriksen blev valgt til Vejudvalget

 

Fuldt referat her

VANLØSEHØJ HAVEBY

Grundejerforening af 1921