Generalforsamling 17. marts 2015

Ordinær generalforsamling 17. marts 2015 kl. 19:30

Generalforsamlingen afholdes i Kulturstationen (tidl. Vanløse Kulturhus), Frode Jacobsens Plads 4, 1. sal - lige ved Vanløse Station.

 

Indkaldelse og dagsorden

Bestyrelsens beretning for 2014

Ekstern revisors tiltrædelsesprotokol

Ekstern revisors revisionsprotokol for 2014

Regnskab 2014 / Budget 2015

Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter (se de samlede vedtægter her)

Forslag fra bestyrelsen om indkøb af trailer

Forslag fra 2 medlemmer om afskaffelse af honorar for grundejerforeningens bestyrelse

10 forslag fra 3 medlemmer, bl.a. afskaffelse af fastelavnsfest og trailerordning, annullering af vejrenovering m.m.

Bestyrelsens forslag til kontingent og honorarer

 

Hovedpunkter af beslutninger på generalforsamlingen

Regnskabet for 2014 blev godkendt

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer, herunder ændring af formålsparagraffen, blev vedtaget med en enkelt ændring: Det er fortsat generalforsamlingen, der vælger revisor - også selv om det er en ekstern revisor.

Bestyrelsens forslag om at anskaffe en ny trailer blev vedtaget

Forslaget om at afskaffe honorarer for tillidshverv blev forkastet

De 9 forslag fra tre medlemmer blev forkastet

Budget-forslaget blev vedtaget, herunder de foreslåede kontingenter og honorarer

Henrik Størner blev genvalgt som formand

Steen Eriksen, Claus Grønlund og Helle Bjørnum blev valgt som bestyrelsesmedlemmer

Martin Dyrbye blev valgt som suppleant til bestyrelsen

Revisionsfirmaet Redmark blev valgt som revisor

Jacob Quottrup og Steen Eriksen blev valgt til Vejudvalget

 

Fuldt referat her