Bestyrelsesmøde 24. januar 2013

Dagsorden til bestyrelsesmødet 24. januar 2013 kl. 19:30

Mødet holdes hos Steen T, Egemarkevej 13

1. Godkendelse af referat fra mødet 24. oktober 2012

2. Generalforsamling 2013

  • Udkast til indkaldelse og årsberetning
  • Udkast til regnskab for 2012, budget 2013
  • Forslag til generalforsamlingen
  • Kandidater til bestyrelsen: Henrik, Steen E og Steen T er på valg.

3. Veje og andre aktiviteter

4. Eventuelt


Referat

Til stede: Klaus, Henrik, Steen T, Steen E, Jakob, Christina

Afbud: Anne-Grethe

Fraværende: Nina (suppleant)

1. (Sidste referat) Referatet blev godkendt.


2. (Generalforsamling 2013) Indkaldelse, beretning, regnskab og budgetforslag blev gennemgået. Nogle rettelser og tilføjelser til beretningen, som Henrik fletter ind.

Steen E havde forsøgt at få DONG til at komme og fortælle om gravearbejdet. Selv om de tidligere har sagt at det ville de gerne, så er det nu helt umuligt. Så der bliver ikke noget arrangement inden generalforsamlingen - folk må selv kontakte DONG hvis de mangler information. Vi sætter Tim til at filme vejene inden de går i gang med at grave, så vi har dokumentation.


3. (Veje) Ikke noget at bemærke.


4. (Eventuelt) Intet