Information til ejendomsmæglere

INFORMATION TIL EJENDOMSMÆGLERE

Nedenstående oplysninger følger skabelonen i Dansk Ejendomsmæglerforenings Grundejerforenings forespørgsel, version 2.2

 

1. Medlemsskab

1.1 Der er medlemspligt af grundejerforeningen - dette er en tinglyst klausul.


2. Udgifter til grundejerforeningen

2.1 Grundejerforeningskontingentet udgør i 2024 årligt

 

  • Kr. 575 for alle matrikler undtagen de med adresse på Slotsherrensvej eller Ålekistevej
  • Kr. 575 per matrikel for disse 6 ejendomme på Ålekistevej: Nummer 193, 195, 209, 211, 219 og 221
  • Kr. 425 per matrikel for øvrige ejendomme på Ålekistevej
  • Kr. 425 per matrikel for alle ejendomme med adresse på Slotsherrensvej


Det blev på Generalforsamlingen 2024 besluttet, at indføre et ekstra kontingent på kr. 2.000,00 i 2024, 2025 og 2026 for de medlemmer, der deltager i udgiften til vedligeholdelse af vejene. Formålet er at få renoveret foreningens fortove.


Det fulde kontingent opkræves i maj for perioden 1/1-31/12.

Der betales ikke yderligere bidrag til foreningen udover kontingentet.

Der er ikke vedtaget noget, der medfører forhøjelse af kontingent.


2.2 For oplysning om restancer: Kontakt foreningens Kasserer. Der opkræves et gebyr på kr. 250 for oplysninger om restancer.


2.3 Nej. Grundejerforeningen har ikke nogen fælles gæld. Grundejerforeningen har ikke nogen kassekredit.


2.4 Nej. Der betales ikke indskud til foreningen.


2.5 Nej. Der er ikke gebyrer eller omkostninger for køber eller sælger i forbindelse med ejerskifte.


2.6 Gebyr for restance oplysninger bedes indbetalt på foreningens konto i Arbejdernes Landsbank konto nr. 5331-0247993.


3. Sikkerhed til grundejerforeningen

3.1 Der skal ikke stilles sikkerhed til foreningen ifm. ejerskifte.


4. Antenneforening

4.1 Hybridnet kabel-TV leveres af YouSee med individuelt valg af programpakke. Der er ikke nogen tilslutningspligt.


4.2 Der er ikke nogen antenneforening.


Det kan i øvrigt oplyses at TDC har etableret fibernet i området.


5. Dokumenter


Foreningen har ikke noget ordensreglement.


6. Supplerende oplysninger

Ifølge tinglyst klausul må der IKKE drives erhvervsvirksomhed fra foreningens område.


Foreningen bruger primært e-mail til kommunikation, og vi opfordrer derfor alle medlemmerne til at tilmelde sig foreningens e-mail liste via hjemmesiden


Foreningen har også en Facebook gruppe


Gebyr

Ekspeditionsgebyr for restanceoplysninger udgør kr. 250,-


Kontaktoplysninger

Formand: Henrik Størner. E-mail: formand@vanloesehoejhaveby.dk

Kasserer: Leif Lauridsen. E-mail: kasserer@vanloesehoejhaveby.dk