Information til ejendomsmæglere

VANLØSEHØJ HAVEBY

Grundejerforening af 1921

INFORMATION TIL EJENDOMSMÆGLERE

Nedenstående oplysninger følger skabelonen i Dansk Ejendomsmæglerforenings Grundejerforenings forespørgsel, version 2.1

 

1. Medlemsskab

1.1 Der er medlemspligt af grundejerforeningen - dette er en tinglyst klausul.


2. Udgifter til grundejerforeningen

2.1 Grundejerforeningskontingentet udgør i 2021 årligt (godkendes bagudrettet ved Generalforsamling 2021)

 

  • Kr. 575 for alle matrikler undtagen de med adresse på Slotsherrensvej eller Ålekistevej
  • Kr. 575 per matrikel for disse 6 ejendomme på Ålekistevej: Nummer 193, 195, 209, 211, 219 og 221
  • Kr. 425 per matrikel for øvrige ejendomme på Ålekistevej
  • Kr. 425 per matrikel for alle ejendomme med adresse på Slotsherrensvej


Det fulde kontingent opkræves den 10/5 for perioden 1/1-31/12.

Der betales ikke yderligere bidrag til foreningen udover kontingentet.

Der er ikke truffet beslutninger, der medfører forhøjelse af kontingentet.


2.2 For oplysning om restancer: Kontakt foreningens Formand. Der opkræves et gebyr på kr. 250 for oplysninger om restancer.


2.3 Nej. Grundejerforeningen har ikke nogen fælles gæld. Grundejerforeningen har ikke nogen kassekredit.


2.4 Nej. Der betales ikke indskud til foreningen.


2.5 Nej. Der er ikke gebyrer eller omkostninger for køber eller sælger i forbindelse med ejerskifte.


2.6 Gebyr for restance oplysninger bedes indbetalt på foreningens konto i Arbejdernes Landsbank konto nr. 5331-0247993.


3. Antenneforening

3.1 Grundejerforeningen har ikke nogen antenneforening. Kabel-TV leveres af YouSee, med individuel tilslutning og valg af programpakke. Der er ikke adgang til fiber-net i området.


3.2 Nej. Grundejerforeningen har ikke nogen antenneforening.


4. Dokumenter


Foreningen har ikke noget ordensreglement.


6. Supplerende oplysninger

Ifølge tinglyst klausul må der IKKE drives erhvervsvirksomhed fra foreningens område.


Foreningen bruger primært e-mail til kommunikation, og vi opfordrer derfor alle medlemmerne til at tilmelde sig foreningens e-mail liste via hjemmesiden


Gebyr

Ekspeditionsgebyr for restanceoplysninger udgør kr. 250,-


Kontaktoplysninger

Formand: Morten Hersoug. E-mail: formand@vanloesehoejhaveby.dk

Kasserer: Jacob Quottrup, Birkholmvej 4, 2720 Vanløse. E-mail: kasserer@vanloesehoejhaveby.dk

VANLØSEHØJ HAVEBY

Grundejerforening af 1921