Bestyrelsesmøde 1. maj 2019

VANLØSEHØJ HAVEBY

Grundejerforening af 1921

Dagsorden til bestyrelsesmødet 1. maj 2019 kl. 19:30

Mødet holdes hos Morten, Tybjergvej 22


1. Godkendelse af referat fra den ekstraordinære generalforsamling d. 9. april 2019


2. Orientering (Formand)


         Status på situation siden den ekstraordinære generalforsamling

         Status på overlevering fra SK.

         Konstituering af bestyrelsen.

         Gennemgang af opgavefordeling : Forslag: At ændre omdeling til en opgave for alle.

       

3. Status på økonomi (Kasserer)


4. Status på veje og kloakker (igangværende opgaver - Vejudvalget)


5. Grønne områder


6. Eventuelt  VANLØSEHØJ HAVEBY

Grundejerforening af 1921