Foreningen

FORENINGEN

DOKUMENTER

PRAKTISK

BAGGRUNDSINFO

ALT OM

 

Her kan du se hvilke matrikler, der er omfattet af foreningen.

 

Hvis du gerne vil have hjælp til noget, så kan du her hvem du skal kontakte.

BESTYRELSEN

BESTYRELSEN

 

Medlemmer

Bestyrelsen udgøres af:

 • Henrik Størner (Formand) - Raunstrupvej 13 - 2239 9606
 • Leif Lauridsen (kasserer) - Kongsdalvej 37
 • Anne Mette Wehmüller - Kongsdalvej 32
 • Kristine Henriksen - Birkholmvej 11 B
 • Anne Marie Andresen - Raunstrupvej 6
 • Mathias Sandager - Kongsdalvej 41


Suppleanter

 • Helle Bjørnum


Vejudvalg

 • Henrik Størner - Raunstrupvej 13 - 2239 9606
 • Mathias Sandager - Kongsdalvej 41


Organisering

Bestyrelsens forretningsorden samt ansvars- og opgave-fordeling er tilgængelige på foreningens hjemmeside.

KONTAKT

 

Bestyrelsen kontaktes på e-mail:

 

 

 

 


Lån af trailer

 • Kontakt Anne-Mette Hansen telefon 3874 8026

 


Akutte problemer

 • Kontakt formand Vejudvalget: Henrik Størner eller Mathias Sandager

NYHEDS-MAIL

Du kan få besked på mail om rendestensfejning, snerydning, arrangementer, nyhedsbreve samt materiale til generalforsamlingerne via listen.

 

Listen bruges til at udsende informationer til medlemmer af grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby om f.eks. snerydning, fejning af rendestene og andet der kan have betydning for alle medlemmer. 

 

Det er kun medlemmer af bestyrelsen, der kan benytte listen til at udsende mails. 

 

Du tilmelder dig ved at benytte formularen til højre.

TILMELD DIG HER

OM FORENINGEN

Område

Foreningen dækker matriklerne på Eriksholmvej, Flinterupvej, Birkholmvej, Raunstrupvej, Billesborgvej, Lerchenborgvej, Fuglagervej, Egemarkevej, Nøragervej, Nørager Plads, Gjorslevvej samt

 

 • Selsøvej 23 og 25
 • Tybjergvej 29-87 og 22-60 (inkl.)
 • Kongsdalsvej 27-51 og 28-58 (inkl)
 • Egholmvej 33-69 og 34-80 (inkl)
 • Ålekistevej ulige numre 191-231 (inkl)
 • Slotsherrensvej ulige numre 81-99 (inkl)

 

Se dette kort over foreningens område.

 

Foreningen er oprettet i 1920 ved udstykningen af området, og ejerne af matrikler i foreningens område er tvungne medlemmer. Dette er en tinglyst servitut på alle matriklerne.

 

Vejene i området er private fællesveje, og i praksis betyder det at grundejerforeningen har ansvaret for at vedligeholde fællesarealer, veje, fortove og afløbsbrønde i området. Dette er foreningens væsentligste opgave. Derudover har foreningen en trailerordning, hvor medlemmerne gratis kan låne en trailer, og vi arrangerer også en årlig tøndeslagning på fastelavnssøndag.

VEDTÆGTER

PRIVATLIVSPOLITIK

 

 

FORRETNINGS-ORDEN

KONTINGENT TIL FORENINGEN

Grundejerforeningskontingentet udgør i 2024 årligt:


 • Kr. 575 for alle matrikler undtagen de med adresse på Slotsherrensvej eller Ålekistevej
 • Kr. 575 per matrikel for disse 6 ejendomme på Ålekistevej: Nummer 193, 195, 209, 211, 219 og 221
 • Kr. 425 per matrikel for øvrige ejendomme på Ålekistevej
 • Kr. 425 per matrikel for alle ejendomme med adresse på Slotsherrensvej


Det blev på Generalforsamlingen 2024 besluttet, at indføre et ekstra kontingent på kr. 2.000,00 i 2024, 2025 og 2026 for de medlemmer, der deltager i udgiften til vedligeholdelse af vejene. Formålet er at få renoveret foreningens fortove.


Det fulde kontingent opkræves i maj for perioden 1/1-31/12.

Der betales ikke yderligere bidrag til foreningen udover kontingentet.