Foreningen

VANLØSEHØJ HAVEBY

Grundejerforening af 1921

FORENINGEN

DOKUMENTER

PRAKTISK

BAGGRUNDSINFO

ALT OM

 

Her kan du se hvilke matrikler, der er omfattet af foreningen.

 

Hvis du gerne vil have hjælp til noget, så kan du her hvem du skal kontakte.

BESTYRELSEN

BESTYRELSEN

 

Medlemmer

Bestyrelsen udgøres af:

 • Morten Hersoug (Formand) - 51 82 44 33
 • Jacob Quottrup (kasserer og vejudvalg) - Birkholmvej 4 - 40 40 18 44
 • Anne-Grethe Schou - Egholmvej 56
 • Merethe Dahl - Fuglagervej 38
 • Anne Pagter - Eriksholmvej 27
 • Lasse Poulsen - Eriksholmsvej 25


Suppleanter

 • (Tom)
 • Anders Petersen - Fuglagervej 38


Vejudvalg

 • Jacob Quottrup (kasserer og vejudvalg) - Birkholmvej 4 - 40 40 18 44
 • Michael Peterson (vejudvalg) - Birkholmvej 10


Organisering

Bestyrelsens forretningsorden samt ansvars- og opgave-fordeling er tilgængelige på foreningens hjemmeside.

KONTAKT

 

Bestyrelsen kontaktes på e-mail:

 

 

 

 


Lån af trailer

 • Kontakt Anne-Mette Hansen telefon 3874 8026

 


Akutte problemer

 • Kontakt formand Morten Hersoug eller Vejudvalget: Jacob Quottrup og Michael Peterson

NYHEDS-MAIL

Du kan få besked på mail om rendestensfejning, snerydning, arrangementer, nyhedsbreve samt materiale til generalforsamlingerne via listen.

 

Listen bruges til at udsende informationer til medlemmer af grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby om f.eks. snerydning, fejning af rendestene og andet der kan have betydning for alle medlemmer. 

 

Det er kun medlemmer af bestyrelsen, der kan benytte listen til at udsende mails. 

 

Du tilmelder dig ved at benytte formularen til højre.

TILMELD DIG HER

OM FORENINGEN

Område

Foreningen dækker matriklerne på Eriksholmvej, Flinterupvej, Birkholmvej, Raunstrupvej, Billesborgvej, Lerchenborgvej, Fuglagervej, Egemarkevej, Nøragervej, Nørager Plads, Gjorslevvej samt

 

 • Selsøvej 23 og 25
 • Tybjergvej 29-87 og 22-60 (inkl.)
 • Kongsdalsvej 27-51 og 28-58 (inkl)
 • Egholmvej 33-69 og 34-80 (inkl)
 • Ålekistevej ulige numre 191-231 (inkl)
 • Slotsherrensvej ulige numre 81-99 (inkl)

 

Se dette kort over foreningens område.

 

Foreningen er oprettet i 1920 ved udstykningen af området, og ejerne af matrikler i foreningens område er tvungne medlemmer. Dette er en tinglyst servitut på alle matriklerne.

 

Vejene i området er private fællesveje, og i praksis betyder det at grundejerforeningen har ansvaret for at vedligeholde fællesarealer, veje, fortove og afløbsbrønde i området. Dette er foreningens væsentligste opgave. Derudover har foreningen en trailerordning, hvor medlemmerne gratis kan låne en trailer, og vi arrangerer også en årlig tøndeslagning på fastelavnssøndag.

VEDTÆGTER

PRIVATLIVSPOLITIK

 

 

KONTINGENT TIL FORENINGEN

Grundejerforeningskontingentet udgør i 2021 (godkendes bagudrettet på generalforsamling 2021)

 

 • Kr. 575 for alle matrikler undtagen de med adresse på Slotsherrensvej eller Ålekistevej
 • Kr. 575 per matrikel for disse 6 ejendomme på Ålekistevej: Nummer 193, 195, 209, 211, 219 og 221
 • Kr. 425 per matrikel for øvrige ejendomme på Ålekistevej
 • Kr. 425 per matrikel for alle ejendomme med adresse på Slotsherrensvej

 

De forskellige kontingentsatser skyldes at de 26 medlemmer med adresse mod Slotsherrensvej og Ålekistevej ikke skal bidrage til vedligeholdelse af veje i foreningens område (Slotsherrensvej og Ålekistevej vedligeholdes af Københavns kommune), mens de 6 medlemmer med hjørnegrunde til Ålekistevej og en af de private fællesveje kun betaler halvt kontingent vedr. nyanlæg af veje. Denne opdeling af foreningens medlemmer i to grupper blev afgjort ved en voldgift, og er beskrevet i §11 i foreningens vedtægter.


Det fulde kontingent opkræves den 1/5 for perioden 1/1-31/12. Vi opfordrer til at du tilmelder kontingent-betalingen til Betalingsservice - de nødvendige koder findes på indbetalingskortet, eller kontakt os for at få dem oplyst.


Foreningen har ikke særlig opkrævning af kontingent til vejlaug o.lign. - kontingentet til foreningen dækker alle grundejerforeningens udgifter.

VANLØSEHØJ HAVEBY

Grundejerforening af 1921