Bestyrelsesmøde 29. september 2014

Referat af bestyrelsesmøde 29. september 2014

Til stede: Henrik, Steen E, Steen T, Klaus, Christina, Jacob, Anne-Grethe


Diskussion om indsigt i regnskab og bogføring. Den øvrige bestyrelse udtrykte tillid til Klaus som kasserer, men ønskede mere åbenhed og indsigt i bilag og posteringer for bedre at kunne forstå tallene bag det samlede regnskab.

Aftalt at Jacob får regnskabs-bilag til gennemsyn.