Bestyrelsesmøde 24. oktober 2012

Dagsorden til bestyrelsesmødet 24. oktober 2012 kl. 19:30

Mødet holdes hos Steen E, Gjorslevvej 4

1. Godkendelse af referat fra mødet 7. juni 2012

2. Nyt fra formanden.

3. Økonomi

4. Veje og andre aktiviteter

5. Eventuelt


Referat

Til stede: Klaus, Henrik, Steen T, Steen E, Christina

Afbud: Jacob, Anne-Grethe

Fraværende: Nina (suppleant)


1. (Sidste referat) Referatet blev godkendt.


2. (Nyt fra formanden) Intet særligt. Der er en del aktivitet fra ejendomsmæglere med salg af ejendomme, og der bliver også solgt huse for tiden.

Klaus løb ind i DONG forleden, og arbejdet med at fjerne luftledninger går i gang i Vanløse i løbet af 2013 (men vi ved ikke præcis hvornår det kommer til at ske her). Steen T kontakter DONG senere på året for at få dem til at komme og fortælle om det som indledning til generalforsamlingen.

Nyhedsbrev: Henrik retter til ud fra sidste års nyhedsbrev, evt. med lidt om solceller.

Erhverv i ejerforeningen: Brev til kommunen bliver sendt, og vi håber at have svar inden næste bestyrelsesmøde. Breve til de erhvervsdrivende bliver sendt efter næste møde.


3. (Økonomi) Alle på nær et dødsbo har betalt.

Vi har kun brugt ca. 160.000 i år, hvilket er mindre end budgetteret - der har ikke været nogen større reparations-arbejder. Dog er der nogle vej/kloak-reparationer i optræk.

Klaus foreslår at vi udskifter den gamle sne-fejemaskine - den er 13 år gammel. En ny koster ca. 16.000 kroner, og vi kan formentlig sælge den gamle for omkring 4.000. Godkendt.


4. (Veje) Klaus har gået en runde og delt sedler ud til dem der havde problemer med at holde fortov/rendesten. Færre i år end tidligere.

5 riste er lavet, plus en masse lapper af veje og fortov.

Vi får fejet vejene i sidste halvdel af november, når bladene er faldet af træerne.

Birkholmvej/Gjorslevvej - lunke midt på vejen som bliver værre. Kommunen skal ind over hvis TV-inspektion viser fejl i kloakken.

Flinterupvej/Tybjergvej - hul ved kantsten.

Egemarkevej 9-11 ud for skab - fortov er ødelagt.

Raunstrupvej 12 - fortov gravet op af Københavns Energi, reparation ikke afsluttet.

Låsesystem til trailere virker perfekt.


5. (Eventuelt) Der bliver holdt nogle fester på legepladsen af unge mennesker - efter sigende fra Christianshavns Gymnasium - som giver en del støj. Ikke noget hærværk eller andet der kan gribes direkte ind overfor, men det generer naboer. Kommunen er begyndt at rydde op på pladsen lørdag og søndag morgen. Må gå via politi med klage når der larmes.

Næste møder: Torsdag den 24. januar 2013 kl. 19:30 hos Steen T, Egemarkevej - forberedelser til generalforsamling. Tirsdag den 9. april 2013 kl. 19:30 hos Klaus, Egholmvej.