Generalforsamling 21. marts 2017

Ordinær generalforsamling 21. marts 2017 kl. 19:30

Generalforsamlingen afholdes i Kulturstationen (tidl. Vanløse Kulturhus), Frode Jacobsens Plads 4, 1. sal - lige ved Vanløse Station.


Indkaldelse og dagsorden

Bestyrelsens beretning for 2016

Ekstern revisors revisionsprotokol for 2016

Regnskab 2016

Budget 2017

Bestyrelsens forslag om deltagelse i HOFOR skybrudsprojekt

Bestyrelsens forslag om elektronisk kommunikation

Bilag: HOFOR projektforslag om grøn regnvandsløsning

 


Hovedpunkter af beslutninger på generalforsamlingen

Regnskabet for 2016 blev godkendt

Forslaget om tilslutning til HOFOR's skybrudsprojekt blev vedtaget med 44 stemmer for, 1 imod og 1 hverken for eller imod.

Forslaget om brug af email til kommunikation blev vedtaget med 45 stemmer for, 0 imod.

Budget-forslaget blev vedtaget, herunder de foreslåede kontingenter og honorarer. Kontingentet blev dermed 575 kroner for

almindelige medlemmer, og 425 kroner for medlemmer på Ålekistevej samt Slotsherrensvej.

Formand, Vejudvalg og revisionsfirma blev genvalgt

 

Bestyrelsens præsentationen af skybrudsprojektet på generalforsamlingen


Fuldt referat