Generalforsamling 21. marts 2017

VANLØSEHØJ HAVEBY

Grundejerforening af 1921

Ordinær generalforsamling 21. marts 2017 kl. 19:30

Generalforsamlingen afholdes i Kulturstationen (tidl. Vanløse Kulturhus), Frode Jacobsens Plads 4, 1. sal - lige ved Vanløse Station.


 


Hovedpunkter af beslutninger på generalforsamlingen

  • Regnskabet for 2016 blev godkendt
  • Forslaget om tilslutning til HOFOR's skybrudsprojekt blev vedtaget med 44 stemmer for, 1 imod og 1 hverken for eller imod.
  • Forslaget om brug af email til kommunikation blev vedtaget med 45 stemmer for, 0 imod.
  • Budget-forslaget blev vedtaget, herunder de foreslåede kontingenter og honorarer. Kontingentet blev dermed 575 kroner for
  • almindelige medlemmer, og 425 kroner for medlemmer på Ålekistevej samt Slotsherrensvej.
  • Formand, Vejudvalg og revisionsfirma blev genvalgt

 

Bestyrelsens præsentationen af skybrudsprojektet på generalforsamlingen


Fuldt referat

VANLØSEHØJ HAVEBY

Grundejerforening af 1921