Bestyrelsesmøde 1. februar 2017

Dagsorden til bestyrelsesmødet 1. februar 2017 kl. 19:30

Mødet holdes hos Henrik, Raunstrupvej 13


1. Godkendelse af referat fra mødet 6. december 2016

2. Orientering (Formand)

 • Udkast til beretning
 • Indkomne forslag til generalforsamlingen
 • Egne forslag: E-kommunikation, skybrudsprojekt
 • Kandidater til bestyrelsen: Henrik, Steen og Claus er på valg
 • Fastelavnsfest

3. Økonomi (Kasserer)

 • Regnskab 2016 / udkast til budget 2017

4. Veje og kloakker (Vejudvalget)

5. Grønne områder

6. Eventuelt


Referat

Til stede: Henrik, Jakob, Claus, Anne-Grethe, Merete, Steen, Martin, Morten


1. (Referat)

Godkendt uden bemærkninger.


2. (Orientering fra formanden)

 • Udkast til beretning. Nogle enkelte små ændringer blev indskrevet
 • Indkomne forslag til generalforsamlingen: Ingen forslag fra medlemmerne
 • Egne forslag: E-kommunikation, skybrudsprojekt. Formulering blev justeret. Vi fjerner Facebook muligheden fra forslaget om e-kommunikation
 • Kandidater til bestyrelsen: Henrik, Steen og Claus er på valg - alle genopstiller
 • Fastelavnsfest: Henrik og Jacob organiserer tilmelding, vi omdeler sedlerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Vi køber alt ind på nettet.


3. (Økonomi)

Redmark har leveret regnskab, og der blev skrevet under. Vi er igen endt med et overskud, selv om vi budgetterede med et underskud.


4. (Veje og kloakker)

Jacob har kontakt til advokat vedr. Birkholmvej/Ålekistevej affæren.


5. (Grønne områder)

Intet


6. (Eventuelt)

Intet.