Bestyrelsesmøde 26. november 2013

Dagsorden til bestyrelsesmødet 26. november 2013 kl. 19:30

Mødet holdes hos Henrik, Raunstrupvej.


1. Godkendelse af referat fra mødet 8. oktober 2013

2. Nyt fra formanden

  • Udkast til nyhedsbrev
  • Reaktioner på brev til erhvervsdrivende

3. Økonomi

  • Vej-renovering

4. Veje og andre aktiviteter

5. Eventuelt


Referat

Til stede: Klaus, Henrik, Steen T, Steen E, Jakob, Christina Afbud: Anne-Grethe


1. (Sidste referat)

Referatet blev godkendt.


2. (Nyt fra formanden)

Nyhedsbrev blev rettet til, udsendes snarest.

Brev til erhvervsdrivende er udsendt. Der har kun været nogle få reaktioner fra medlemmer, som vil understrege at de ikke har noget aktivt firma.


3. (Økonomi)

Kontingent fra alle på nær 1 matrikel er indbetalt. Den tilbageværende er gået til inkasso.

Vi har haft mange reparationer på vejbrønde i år, så den post lander på mindst 165.000 kroner - næsten dobbelt af budgetteret. Årets overskud bliver derfor mindre end budgetteret.


Finansiering af den fulde vej-renovering blev diskuteret. Klaus har haft NCC til at kigge på vejene og får et egentligt tilbud snart, men et hurtigt overslag lød på ca. 1.4 mio kroner - ca. 4500 kroner per medlem (der er 314 medlemmer, som betaler til vedligeholdelse af veje). Forskellige muligheder for at skaffe sådan et beløb blev drøftet - bestyrelsen stiller et forslag på generalforsamlingen i marts 2014.

Fortove er ikke inkluderet i denne omgang - vi venter til Københavns Kommune har fået styr på vejbelysningen.


4. (Veje)

Vi rundede lige de reparationer, der er sket (omtalt under økonomi).

Rendestensfejning var planlagt til 25. oktober, men måtte udsættes p.g.a. frost - der kunne ikke suges noget op. (Efterfølgende blev det foretaget den 29. oktober).


5. (Eventuelt)

Næste bestyrelsesmøde aftalt til 21. januar 2014 hos Klaus.