Praktisk

FORENINGEN

DOKUMENTER

PRAKTISK

BAGGRUNDSINFO

HVEM, HVAD HVOR?

 

Her finder du svar på langt de fleste praktiske spørgsmål, lige fra snerydning til lån af foreningens trailere.

HJÆLP?!

Problemer med renovation, el,

vand osv.? 

INFORMATION TIL EJENDOMS-MÆGLERE

FACILITETER OG OMRÅDER

GRØNNE OMRÅDER

Foreningen har 3 grønne områder, der er fælles-arealer: På Birkholmvej mellem Gjorslevvej og Kongsdalsvej, på Nørager Plads, og i krydset mellem Egemarkevej/Egholmvej.

 

Plan for pasning

Foreningen har aftale med en gartner om at passe de grønne områder efter denne plan:

 • Græsset slås i for og efterår med et interval på maksimum 7 dage. Det er i denne periode væksten er størst.
 • Henover sommeren slås græsset med 10 - 14 dages mellemrum.
 • Skønnes det, at det trænger til klipning grundet meget nedbør og varme bliver dette udført så plæner fremstår klippet og større mængder græsafklip ikke skæmmer områderne.
 • Kanter omkring de grønne arealer frit holdes for ukrudt 4 gange årligt, med henholdsvis fjernelse med mekanisk stålbørste og ukrudtsbrænding.
 • Grupper med buske klippes 1 gang årligt om efteråret.
 • Der renholdes med fjernelse af ukrudt under buske med buskrydder 4 gange på 1 sæson.
 • Skraldespand til hundeposer tømmes ugentligt.

 

Planen trådte i kraft i sæsonen 2016.

LÅN AF TRAILER

Foreningen har to trailere – en lille og en stor - der gratis udlånes til foreningens medlemmer, en dag af gangen.

 

Ordningen administreres af Anne-Mette Hansen, Nørager Plads 19. Hvis du vil låne en af trailerne, ring til Anne-Mette på telefon 3874 8026 og hør hvornår der er en ledig trailer. Hvis Anne-Mette ikke er hjemme er der besked på hendes telefonsvarer – så ligger bogen med reservationer af trailerne i kældernedgangen, så du selv kan se hvornår der er en ledig trailer, og skrive din reservation ind i bogen.

 

Der er nogle enkle regler du bedes overholde, når du låner en trailer:

 

 • Ring til Anne-Mette på 3874 8026 for at bestille en trailer
 • Du skal aftale lånet med Anne-Mette, eller selv skrive det ind i bogen.
 • Traileren skal afleveres til det aftalte tidspunkt – der er andre, der venter på at de kommer tilbage
 • Pas på stik og lygter på trailerne. De er desværre lidt skrøbelige, så vær forsigtig når du kobler traileren til eller fra din bil.
 • Det er kun foreningens medlemmer, der kan låne trailerne – ikke venner, bekendte eller familie udenfor foreningen.
 • Du kan kun låne en trailer en dag af gangen.

REGLER OG PLIGTER

SNERYDNING

Grundejerforeningens veje er såkaldt "private fællesveje", hvilket betyder at det er din pligt som grundejer at rydde sne fra både fortovet og vejbanen.

 

Her er en kort opsummering af reglerne - du kan finde flere detaljer hos Københavns Kommune.

 • Du skal rydde sne og salte/gruse fortovet alle dage. Der er ikke faste tider for hvornår der skal være ryddet, men en god tommelfingerregel er at gøre det om morgenen inden du tager på arbejde, og om aftenen inden du går i seng. Hvis der falder meget sne i løbet af dagen kan det også være nødvendigt med en omgang midt på dagen.
 • Fortovet skal ryddes for sne i en bredde på mindst 2 meter – helst skal hele fortovet ryddes
 • Kørebanen skal ryddes fra kantstenen ud til midten af vejen
 • Indgangen til dit hus skal ryddes, så postbudet og skraldemændene kan komme ind

 

Skal man bruge salt eller grus? Salt virker kun når det ikke er koldere end ca. 8 graders frost – hvis det er koldere, kan saltet simpelt hen ikke tø isen, og så er det kun grus der duer. En blanding med 2 dele grus og 1 del salt er optimal i de fleste tilfælde.

 

Mange springer rydningen af kørebanen over, men det betyder altså at ambulancer, brandbiler og skraldevogne har svært ved at komme frem – foruden vores egne biler, selvfølgelig. Især hvis sneen ligger så længe at den bliver presset sammen til is er det rigtig slemt. Så prøv at få sneen væk hurtigt efter at den er faldet, det er det nemmeste.

 

Det bedste sted at lægge den sne, du skovler væk, er i en bunke på fortovet helt ud til rendestenen. Du skal ikke lægge sneen i selve rendestenen, for så bliver der bare problemer med at få vandet væk når sneen smelter.

BRÆNDEOVNE

Der er mange brændeovne i vores område, og hvis ikke de bliver brugt rigtigt kan de faktisk forurene mere end på de mest trafikerede veje i København. Læs mere om hvordan du bruger din brændeovn rigtigt, det giver både bedre luft og bedre økonomi.

 

HEGNSREGLER

I Københavns Kommune gælder den almindelige hegnslov ikke. I stedet er det Bygningsvedtægtens §16 som bestemmer, hvordan hegn skal udformes. Kort sagt gælder der disse regler:

 • Hegn må ikke være højere end 2 meter
 • Man kan bruge levende hegn (hæk) eller et egentlig hegn (stakit, plankeværk el. lign). Det skal dog være i en form der harmonerer med stilen i kvarteret.
 • Når der skal sættes et nyt hegn mellem to grunde, skal man enes om hvordan hegnet skal se ud, og hvordan man deler udgiften.

 

Det er Københavns Kommune, der er klageinstans hvis man ikke kan blive enig med sin nabo om hegnet. Det er også kommunen, man kan klage til hvis der er høje træer o.lign. som skygger på din grund.

 

Du finder mere information på Københavns Kommunes side om grundejernes ansvar.

 

BYGGESAGSARKIVET

Hvis du skal bruge kopier af tegninger, byggeansøgninger, kloaktegninger eller lignende, så er alle disse dokumenter tilgængelige hos Københavns Kommune i byggesagsarkivet. Man kan også henvende sig hos Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter i Njalsgade 13.

EKSTERNE KONTAKTER