Bestyrelsesmøde 5. august 2021

Dagsorden til bestyrelsesmødet 5. august 2021 kl. 19:30

Mødet blev afholdt hos Jacob, Birkholmve


Referat - klik her