Introduktion til klimatilpasning

Introduktion til klimatilpasning for den enkelte grundejer

(Opdateret 22. marts 2017)


Ifølge Berlingske Tidende har Københavns Kommune den 19/1-2017 besluttet at en stor del af villaerne i vores område skal til at håndtere regnvand selv, d.v.s. afløb fra tagrender og flisebelagte områder på din grund skal frakobles kloakken, og i stedet skal det sive ned på din egen grund (typisk via en faskine).


Bestyrelsen har taget kontakt til Københavns Kommune for at høre nærmere om hvad det betyder for os. Vi har fået denne mail fra Teknik- og Miljø-forvaltningen:


Det er korrekt at der, i forhold til strategien for klimatilpasning af kloakken, på sigt vil komme krav om separering af regn- og husspildevand i området. Det er dog først 5 år efter at der er vedtaget en spildevandsplan eller tillæg dertil, hvor jeres område specifikt bliver udpeget (på matrikel niveau) at det bliver aktuelt. Afledningen af regnvand skal i jeres område ske til skybrudsløsningen KV15 på Tybjergvej. Ifølge vores planlægning vil dette først komme til at ske efter 2030.


Vi vil meget gerne stille op til et møde hos jer, men på nuværende tidspunkt giver det ikke mening at mødes om et projekt, som ligger 15-20 år ude i fremtiden, og hvor der kan nå at ske mange ændringer.


Vi foreslår, at udskyde mødet indtil vi har konkrete planer for separatkloakering af jeres område.

Med hensyn til påbud om afkobling betyder det i praksis, at Københavns Kommune i en spildevandsplan eller tillæg dertil udpeger et område, hvor ejendommene skal have adskilt regnvand og husspildevand (køkken, bad , toilet o.l.) og lede det i 2 adskilte ledninger til to forskellige stik (én til regnvand og én til husspildevand).


Den praksis vi lægger op til er, at senest 4 år efter at afkoblingen af et område er vedtaget i en spildevandsplan, etablerer HOFOR de(t) nye stik og afledningsmulighed. Herefter har grundejer et år til frivilligt at tilslutte sig de nye stik. Hvis de berørte ejendomme, når der er gået ca. 5 år efter vedtagelsen af spildevandsplanen eller tillægget dertil, ikke har adskilt regnvandet og husspildevandet, vil kommunen meddele et påbud om separatkloakering med ca. 6 mdr. frist til at opfylde påbuddet.


Dvs., at der fra vedtagelse spildevandsplanen eller tillægget, kan der gå op til fem og halvt år, før ændringen skal være sket. Det skulle give alle rigelig tid til at skaffe den nødvendige finansiering enten ved at spare op, eller ved at optage lån.Det er derfor ikke noget, der er lige op over.

Materialet som Borgerrepræsentationen har taget stilling til:


Klimatilpasning af foreningens veje

(Opdateret 22. marts 2017)


Grundejerforeningen har på generalforsamlingen den 21. marts 2017 tilsluttet sig det projektforslag, som HOFOR har udarbejdet til at håndtere regnvand på vores veje. Forslaget indebærer at der etableres regnbede og bump på alle foreningens veje, og at Tybjergvej forsynes med en rende så den kan fungere som skybrudsvej.

Projektet er uden nogen udgift for foreningen.


Tidsplanen for implementering af projektet er pt ukendt, det afgøres af HOFOR og forventes først kendt hen mod slutningen af 2017.

Selve projektforslaget kan ses her: HOFOR projektforslag om grøn regnvandsløsning sammen med præsentationen af projektet på generalforsamlingen.


Baggrunds-materiale fra Københavns Kommune

Dette materiale er hentet fra Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden for 2. november 2015.